• Sdružení průvodců
    Jsme nejstarší profesní organizací pro průvodce v České republice

o sdružení průvodců

Jsme nejstarší profesní organizací kvalifikovaných průvodců v ČR. Sdružení průvodců vzniklo v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů

Sdružení průvodců sdružuje především profesionální kvalifikované průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů

Za svůj cíl a prakticky jedinou náplň činnosti Sdružení považuje změnu zákonů a vyhlášek, upravujících činnost průvodců na území ČR obdobným způsobem jako v ostatních zemích EU i jiných zemích s vyspělým cestovním ruchem tak, aby činnost průvodců mohli vykonávat pouze lidé odborně i jazykově kvalifikovaní

PROČ SE STÁT ČLENEM

Milí kolegové,

  • Sdružení průvodců je tu proto, aby hájilo zájmy kvalifikovaných profesionálních průvodců. V tom mu pomáhá členství ve větších organizacích,
  • jako je třeba Asociace malých a středních podniků, která nám poskytuje cennou podporu v jednání se státními orgány.
  • Vaše příspěvky, kterých si velice vážíme, nám pomáhají financovat poplatky za toto členství.

pro Průvodce a média

Podívejte se na aktuality nebo na nové články o průvodcovské tématice v médiích. Děkujeme, že se zajímáte o problematiku turistických průvodců. Pro osobní vyjádření nás neváhejte kontaktovat

Covid-19 a my

Profesní organizace sdružení průvodců byla mimořádně aktivní během celé pandemické situace okolo Covid-19. Celou naší aktivitu a mapování situace v roce 2020, si mužete přečíst v přiložené zprávě.

Aktuality

Přehled toho co momentálně chystáme
Články a reportáže o průvodcích

Průvodci v médiích. 

Národní průkaz průvodce

Veškeré podrobnosti k národnímu průkazu průvodce, včetně žádosti, naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Připomínáme, že žádosti podané do konce února 2021 jsou osovobozeny od správního poplatku.

Příběh průvodce

Jistě se většina z vás s některým průvodcem setkala. Ale co všechno musí skutečný průvodce umět, jaký být naopak nesmí a jaké to je pracovat jako průvodce? To vám prozradí kolegyně Jitka ve svém Příběhu průvodce.

Jsme členy

logologo

Vytvořte si  web zdarma