o sdružení průvodců

Jsme nejstarší profesní organizací kvalifikovaných průvodců v ČR. Sdružení průvodců vzniklo v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů

Sdružení průvodců sdružuje především profesionální průvodce, kteří působí v Praze a pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů

Za svůj cíl a prakticky jedinou náplň činnosti Sdružení považuje změnu zákonů a vyhlášek, upravujících činnost průvodců na území ČR obdobným způsobem jako v ostatních zemích EU i jiných zemích s vyspělým cestovním ruchem tak, aby činnost průvodců mohli vykonávat pouze lidé odborně i jazykově kvalifikovaní

Činnost Sdružení v roce 2023

 

Hlavní činností Sdružení průvodců je snaha o zlepšení pracovních podmínek kvalifikovaných profesionálních průvodců a o změnu legislativy tímto směrem. Účastníme se jednání komisí a kulatých stolů zaměřených na cestovní ruch, kde vedle připomínek k nově vznikajícím úpravám také často musíme reagovat na bezprostředně vzniké situace, jako bylo například zrušení zastávkových míst pro autobusy uprostřed turistické sezony.

Jakých jednání jsme se tedy například zúčastnili?

 • Únor 2023 – hrozba skokového navýšení soc. pojištění OSVČ - dopis na MPSV s vysvětlením, že skokové navýšení by mohlo vážně ohrozit některé profese v cestovním ruchu
 • 7.3. 2023 Sdružení se zúčastnilo jednání na MMR ohledně tzv. Národního plánu obnovy
 • 17.3. 2023 se konal veletrh Holiday World, v areálu veletrhu se konala členská schůze ČUCR
 • Květen 2023 – jednání s MHMP o zachování přístupu k toaletám na Staroměstské radnici pro širokou veřejnost. Bohužel neúspěšné.  
 • 18.5.2023 žádost na TSK o urgentní opravu silně poškozeného chodníku pod Čechovým mostem
 • 15.6.2023 schůze Komise pro cestovní ruch, spolupráce s Asociací průvodců
 • Srpen 2023 – uzávěra nábřeží E. Beneše a přilehlých parkovišť. Od pondělí 21.8.2023 intenzivně řešíme situaci.
 • Září 2023 – navazujeme komunikaci se Správou Pražského hradu ohledně zasílání aktuálních informací. Tyto informace pravidelně zasíláme členům.  Hlavní téma – uzavírka bezplatné části katedrály. 
 • 6.září 2023 – kulatý stůl – jednání se zástupci MMR v Pařížské ulici.
 • 13.září 2023 jednání v PSP.
 • 9. a 10. listopadu 2023 se konala členská schůze ČUCR V Poděbradech.
 • 13.11. 2023 dostáváme odpověď na náš dotaz, zda bude Pražský hrad navyšovat vstupné v roce 2024. Pražský hrad sděluje, že zatím nejsou žádné zprávy o zvyšování vstupného, i když se o ekonomice jedná. Dne 21.12.2023 jsme obdrželi nový ceník s navýšením vstupného na základní okruh o 200 Kč, který jsme následně rozeslali členům.  
 • 31.1. 2023 schůzka ohledně parkování a nástupu a výstupu do autobusů se zástupci cestovních kanceláří, dopravy, okružních jízd, hotelů, kongresů, PCT a Sdružení průvodců a Asociace průvodců.

 

Pokud chceme mít nějaký vliv na vývoj našeho pracovního prostředí - městského centra - a na legislativu, která přímo ovlivňuje podmínky výkonu našeho povolání (a to ne vždy nutně k lepšímu), jsou pro oficiální jednání s orgány státní a městské správy naprostou nutností profesní organizace průvodců v cestovním ruchu. 

Členské příspěvky jsou nezbytné pro výdaje, jako jsou například právní rozbory a v neposlední řadě také platby za členství ve větších organizacích, jako je například Česká unie cestovního ruchu, což je už poměrně významný hráč sdružující velké množství subjektů podnikajících v cestovním ruchu a autority státní správy k němu také tak přistupují.

Věřte, že vaše podpora v řádu několika stokorun ročně může významně pomoci akceschopnosti Sdružení.

 

pro Průvodce a média

Podívejte se na aktuality nebo na nové články o průvodcovské tématice v médiích. Děkujeme, že se zajímáte o problematiku turistických průvodců. Pro osobní vyjádření nás neváhejte kontaktovat

Covid-19 a my

Profesní organizace sdružení průvodců byla mimořádně aktivní během celé pandemické situace okolo Covid-19. Celou naší aktivitu a mapování situace v roce 2020, si mužete přečíst v přiložené zprávě.

Aktuality

Přehled toho co momentálně chystáme
Články a reportáže o průvodcích

Průvodci v médiích. 

Národní průkaz průvodce

Veškeré podrobnosti k národnímu průkazu průvodce, včetně žádosti, naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Připomínáme, že žádosti podané do konce února 2021 jsou osovobozeny od správního poplatku.

Příběh průvodce

Jistě se většina z vás s některým průvodcem setkala. Ale co všechno musí skutečný průvodce umět, jaký být naopak nesmí a jaké to je pracovat jako průvodce? To vám prozradí kolegyně Jitka ve svém Příběhu průvodce.

Jsme členy

logologo

Vytvořte si  web zdarma